04/13/2017 Angie Van Sistine
Angie Van Sistine, UW Milwaukee

Colloquium; Thursday, April 13, 2017 | Details »

04/20/2017 Mauro Giavalisco
Mauro Giavalisco, University of Massachusetts

Colloquium; Thursday, April 20, 2017 | Details »

04/27/2017 Sarah Loebman
Sarah Loebman, University of Michigan

Colloquium; Thursday, April 27, 2017 | Details »

05/04/2017 Jill Naiman
Jill Naiman, CfA Boston

Colloquium; Thursday, May 4, 2017 | Details »

05/11/2017 Lars Hernquist
Lars Hernquist, ITC/Harvard

Colloquium; Thursday, May 11, 2017 | Details »